TECHNOLOGIA

user1 img2Zajęcia pozalekcyjne z uczniami będą realizowane metodą projektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Refundacja

moneyRefundacja kosztów wyjazdów uczniów związanych z pracą w zespole projektowym oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących projekty uczniowskie

Korzyści

user1 img3Budowa sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych

należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu

całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu

Logo sam EFS