Szkolenia dla nauczycieli podprojektów: fotogaleria

Szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole w ramach podprojektów edukacyjnych w Projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Czytaj więcej...

Akcja kody

DSC03048W dniach poprzedzających szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach zajęć pozalekcyjnych, pracownicy Projektu przygotowywali sprzęt specjalistyczny, który zostanie przekazany szkołom biorącym udział w Projekcie. Przygotowano odpowiednie oznakowanie sprzętu w postali naklejek z kodami kreskowymi i informacją o Projekcie. Sprzęt został wprodzony do ewidencji ODN oraz przekazany do użytkownia szkołom.

Czytaj więcej...

Inauguracja Projektu CSW@202

inauguracja1 1Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniu 30. października 2017 odbyła się konferencja dydaktyczna, inaugurująca rozpoczęcie pierwszej edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Projekt wdrażany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Czytaj więcej...

Logo sam EFS