Rozgrywki Lig Przedmiotowych

ligiW ramach projektu uruchomiono Podprojekt Ligi Przedmiotowe, w których uczniowie z całej Wielkopolski rywalizują ze sobą w 4 dziedzinach : matematyczna, historyczna, angielska i fizyczna. Ligi Przedmiotowe to innowacyjne rozwiązanie, łączące zalety tradycyjnego nauczania z nowoczesnymi środkami przekazu, opartego na systemie teletransmisji, przy zachowaniu maksymalnej interaktywności. W ramach poszczególnych rozgrywek ligowych, zawsze rywalizować będą 24 szkoły ponadpodstawowe. Łącznie w rozgrywkach weźmie udział ponad 3000 uczniów oraz blisko 400 nauczycieli, pełniących rolę opiekunów zespołów uczniowskich..

Czytaj więcej...

Pierwsze rozgrywki Lig Przedmiotowych za nami!

2019 01 31 14 38 46 Test 1366W ostatnim dniu stycznia 2019 roku odbyły się pierwsze rozgrywki turniejowe podprojektu Ligi Przedmiotowe realizowanego w ramach Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Tym samym rozpoczęły się długo wyczekiwane rozgrywki turniejowe drużyn szkolnych w ramach czterech lig zadaniowych: matematycznej, fizycznej, historycznej i angielskiej. W każdej lidze w rozgrywkach biorą udział 24 drużyny uczniowskie z różnych szkół średnich z całej Wielkopolski.

Czytaj więcej...

Porozumienie OSE i ODN w Poznaniu

ODN malelogo ose

Sznowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zakończył, trwające blisko pół roku, rozmowy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową (NASK), która jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Efektem rozmów jest zawarcie porozumienia dzięki, któremu wszystkie szkoły biorące udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” otrzymają z NASK refundację części opłat za Łącze Transmisji Danych (ŁTD), które jest niezbędne do uczestnictwa w ww. projekcie.

Czytaj więcej...

Informacja o kryterium kwalifikacyjnym

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że kryterium „wynik lub zdawalność z egzaminu zewnętrznego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego w okresie ostatnich 2 lat przed przystąpieniem do Projektu” dotyczące możliwości zakwalifikowania się szkoły do Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 zostało złagodzone przez Instytucję Zarządzającą.

Oznacza to, że w Projekcie mogą wziąć udział szkoły, które osiągnęły wynik lub zdawalność z egzaminu zewnętrznego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego przynajmniej w jednym roku w okresie ostatnich 2 lat przed przystąpieniem do Projektu.

W związku z powyższym bardzo prosimy o dokonanie ponownej weryfikacji spełniania kryterium oraz, w razie jego spełnienia, o zgłoszenie się do udziału w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

Uroczyste przekazanie sprzętu w szkołach

DSC03355Od połowy października 2018 roku rozpoczęły się uroczystości przekazania sprzętu TIK w postaci tabletów i laptopów oraz zestawu wideokonferencyjnego szkołom biorącym udział w Projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Każda szkoła otrzymała 2 laptopy i 25 tabletów. Do szkół średnich trafiły również zestawy wideokonferencyjne, które będą umożliwiały uczestniczenie w wykładach akademickich transmitowanych online.

Czytaj więcej...

Szkolenia dla opiekunów CMDW i CDEW

W dniach od 13 do 15 listopada 2018 odbyły się szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach podprojektów edukacyjnych Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty oraz Cyfrowa Dzięcieca Encyklopedia Wielkopolski. Szkolenia prowadzili opiekunowie dydaktyczni podprojektów, specjaliści do spraw szkoleń oraz inni eksperci. Uczestnicy szkoleń otrzymali poradniki dydaktyczne przygotowane przez zespół naukowy Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. 

Czytaj więcej...

Szkolenia dla opiekunów ULI

44136683 1061419324042616 2718489194837049344 oW dniach od 16  do 17 października 2018 odbyły się szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach Uczniowskich Laboratoriów Informatycznych. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej.

Czytaj więcej...

Logo sam EFS