Konferencja „Okrągły Stół – lekcja historii 04 czerwca 1989 – 30 lat później”

Z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka w poniedziałek 10 czerwca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja „Okrągły Stół – lekcja historii 04 czerwca 1989 – 30 lat później”. Konferencję poprowadził prof. Waldemar Łazuga, a panelistami byli świadkowie i uczestnicy wydarzeń sprzed 30 laty: Hanna Suchocka, pierwsza kobieta premier RP, Anna Potok, zasłużona działaczka I Solidarności, więźniarka i aktywna działaczka Komitetów Obywatelskich w czerwcu 1989 r., Maciej Musiał kierujący Komitetami Obywatelskimi w Wielkopolsce i Leonard Szymański, legenda poznańskiej Solidarności. Szczególnymi adresatami konferencji byli nauczyciele historii i WOS z wielkopolskich szkół oraz młodzież z poznańskich liceów. Transmisję konferencji zapewnił zespół techniczny Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, który jest realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie UMWW.

Finał I edycji Projektu w Zespole Szkół w Wieleniu

12345
Ostanie tygodnie maja to czas ostatecznych rozstrzygnięć turniejów rozgrywanych w ramach podprojektu Ligi Przedmiotowe. Uczniowie z 24 szkół ponadpodstawowych rywalizowali ze sobą w 4 dziedzinach : matematyczna, historyczna, angielska i fizyczna. Ligi Przedmiotowe to innowacyjne rozwiązanie, łączące zalety tradycyjnego nauczania z nowoczesnymi środkami przekazu, opartego na systemie teletransmisji, przy zachowaniu maksymalnej interaktywności. Wyniki całorocznych zmagań uczniów zostały umieszone na stronie Podprojektu

Czytaj więcej...

Pierwsze rozgrywki Lig Przedmiotowych za nami!

2019 01 31 14 38 46 Test 1366W ostatnim dniu stycznia 2019 roku odbyły się pierwsze rozgrywki turniejowe podprojektu Ligi Przedmiotowe realizowanego w ramach Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. Tym samym rozpoczęły się długo wyczekiwane rozgrywki turniejowe drużyn szkolnych w ramach czterech lig zadaniowych: matematycznej, fizycznej, historycznej i angielskiej. W każdej lidze w rozgrywkach biorą udział 24 drużyny uczniowskie z różnych szkół średnich z całej Wielkopolski.

Czytaj więcej...

Targi Edukacyjne 2019

W dniach między 1 a 3 marca 2019 roku miały miejsce XXIII Targi Edukacyjne.

 

Informacja o kryterium kwalifikacyjnym

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że kryterium „wynik lub zdawalność z egzaminu zewnętrznego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego w okresie ostatnich 2 lat przed przystąpieniem do Projektu” dotyczące możliwości zakwalifikowania się szkoły do Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 zostało złagodzone przez Instytucję Zarządzającą.

Oznacza to, że w Projekcie mogą wziąć udział szkoły, które osiągnęły wynik lub zdawalność z egzaminu zewnętrznego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego przynajmniej w jednym roku w okresie ostatnich 2 lat przed przystąpieniem do Projektu.

W związku z powyższym bardzo prosimy o dokonanie ponownej weryfikacji spełniania kryterium oraz, w razie jego spełnienia, o zgłoszenie się do udziału w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

Rozgrywki Lig Przedmiotowych

ligiW ramach projektu uruchomiono Podprojekt Ligi Przedmiotowe, w których uczniowie z całej Wielkopolski rywalizują ze sobą w 4 dziedzinach : matematyczna, historyczna, angielska i fizyczna. Ligi Przedmiotowe to innowacyjne rozwiązanie, łączące zalety tradycyjnego nauczania z nowoczesnymi środkami przekazu, opartego na systemie teletransmisji, przy zachowaniu maksymalnej interaktywności. W ramach poszczególnych rozgrywek ligowych, zawsze rywalizować będą 24 szkoły ponadpodstawowe. Łącznie w rozgrywkach weźmie udział ponad 3000 uczniów oraz blisko 400 nauczycieli, pełniących rolę opiekunów zespołów uczniowskich..

Czytaj więcej...

Szkolenia dla opiekunów CMDW i CDEW

W dniach od 13 do 15 listopada 2018 odbyły się szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach podprojektów edukacyjnych Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty oraz Cyfrowa Dzięcieca Encyklopedia Wielkopolski. Szkolenia prowadzili opiekunowie dydaktyczni podprojektów, specjaliści do spraw szkoleń oraz inni eksperci. Uczestnicy szkoleń otrzymali poradniki dydaktyczne przygotowane przez zespół naukowy Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. 

Czytaj więcej...