ULI

Uczniowskie Laboratoria Informatyczne

47494063 l

Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnych wizyt uczniów w referencyjnej Przestrzeni Badań związanej z e-Umiejętnościami i pracą grupową (Laboratorium Szkoły Przyszłości PCSS) umożliwiającej prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem stworzonych w ramach projektu narzędzi informatycznych  dla ULI oraz w formule mieszanej


Dzięki odpowiednio dobranym zestawom edukacyjnym w przestrzeni laboratoryjnej zajęcia z uczniami obejmować będą różne aspekty kształcenia informatycznego, w tym nauki programowania i zapisów algorytmów uruchamianych na różnych urządzeniach komputerowych, mobilnych urządzeniach, sensorach i Internecie rzeczy, układach elektronicznych i systemach mechatronicznych.

W ramach zajęć uczniowie będą mieli możliwość indywidualnego oraz grupowego zaprojektowania, wykonania i walidacji różnych eksperymentów informatycznych podnoszących umiejętności programowania i stosowania innowacyjnych metod modelowania i symulacji komputerowej w przestrzeni wirtualnej oraz przestrzeni rzeczywistości rozszerzonej. Planowane zajęcia z uczniami będą realizowane w oparciu opracowane w ramach projektu narzędzia edukacyjne i informatyczne wspierające  różne języki programowania dostosowane do wieku uczniów.

Logo sam EFS