LP

Ligi Przedmiotowe

100700813 l

Wsparciem w ramach działania objęci zostaną uczniowie szkół ponadpodstawowych. Szkoły wyłonią w wewnętrznych eliminacjach 3-osobowe drużyny. Uczniowie będą odpowiadali na pytania z 6 dyscyplin. Pytania zostaną przygotowane przez pracowników naukowych z odpowiednich wydziałów oraz nauczycieli ze szkół biorących udział w Projekcie.

Mecze rozgrywane będą na żywo w systemie teletransmisji w okresie roku szkolnego. Zwycięży drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów. Działanie jest kontynuacją zrealizowanego przez UAM programu „Uniwersytet w Twojej Szkole”.  Pilotażem objęto dotąd trzy przedmioty: język angielski, historię i matematykę. Opiekunowie poszczególnych drużyn będą pełnili rolę trenerów. Program przewiduje działania ukierunkowane na wsparcie uczniów zdolnych oraz wyrównywanie szans.