KLA

Klasy Akademickie

30131531 l 1

 

 

Wykłady Akademickie to dodatkowe działanie edukacyjne skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy wezmą udział w Ligach Przedmiotowych i Akademii Kształcenia Wyprzedzającego.

 

Założeniem programu jest realizacja kształcenia na najwyższym poziomie, wyłanianie talentów i wyrównywanie szans edukacyjnych między uczniami i szkołami z większych i mniejszych ośrodków.

Wykłady Akademickie będą nadawane z UAM (lub sal multimedialnych stworzonych w ramach Projektu w ODN/CDN) do zainteresowanych klas lub grup uczniowskich (np. kół zainteresowań różnego typu) z wykorzystaniem sprzętu teletransmisyjnego umożliwiającego bezpośredni kontakt i zadawanie przez uczniów pytań. 

Wykładowcami będą autorytety naukowe z kraju i zagranicy. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach w specjalnie przystosowanych gabinetach w swoich szkołach. Przewiduje się organizację debat on-line oraz cyfrową dystrybucję materiałów dydaktycznych.

Logo sam EFS