Akcja kody

DSC03048W dniach poprzedzających szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach zajęć pozalekcyjnych, pracownicy Projektu przygotowywali sprzęt specjalistyczny, który zostanie przekazany szkołom biorącym udział w Projekcie. Przygotowano odpowiednie oznakowanie sprzętu w postali naklejek z kodami kreskowymi i informacją o Projekcie. Sprzęt został wprodzony do ewidencji ODN oraz przekazany do użytkownia szkołom.