Uroczyste przekazanie sprzętu w szkołach

DSC03355Od połowy października 2018 roku rozpoczęły się uroczystości przekazania sprzętu TIK w postaci tabletów i laptopów oraz zestawu wideokonferencyjnego szkołom biorącym udział w Projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020. Każda szkoła otrzymała 2 laptopy i 25 tabletów. Do szkół średnich trafiły również zestawy wideokonferencyjne, które będą umożliwiały uczestniczenie w wykładach akademickich transmitowanych online.

PIerwsze uroczyste przekazanie sprzętu miało miejsce 16 października 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym. Tablety i laptopy zostały przekazane na ręce Pani Dyrektor Mirosławy Przyłudzkiej-Moryl przez Panią Dorotę Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW oraz Pana Piotra Waśko – Wicedyrektora ODN w Poznaniu i Dyrektora Projektu. 

W dniu 17 października br. narzędzia cyfrowe zostały uroczyście przekazane I Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Asnyka w Kaliszu oraz I Liceum Ogólnokształcącemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie  przez Panią Marzenę Wodzińską – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pana Piotra Waśko - Wicedyrektora ODN w Poznaniu i Dyrektora Projektu. We wszystkich powyższych szkołach poprzez zestaw wideokonferencyjny zrealizowano transmisję konferencji, podczas której opiekunowie dydaktyczni Projektu dr Mariusz Menz oraz dr Anna Piesiak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza przybliżyli założenia i cele prowadzonych podprojektów w ramach Cyfrowej Szkoły Wielkopolsk@2020.

Kolejna szkoła, która została wyposażona w tablety i laptopy to Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. J. Tuwima w Poznaniu. Uroczystość odbyła się 18 października br. Sprzęt został przekazany przez Panią Dorotę Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki UMWW oraz Panią Ewę Superczyńską – Dyrektora Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Forogaleria z przekazania sprzętu: