Porozumienie OSE i ODN w Poznaniu

ODN malelogo ose

Sznowni Państwo,

mamy zaszczyt poinformować, że Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zakończył, trwające blisko pół roku, rozmowy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową (NASK), która jest operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Efektem rozmów jest zawarcie porozumienia dzięki, któremu wszystkie szkoły biorące udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” otrzymają z NASK refundację części opłat za Łącze Transmisji Danych (ŁTD), które jest niezbędne do uczestnictwa w ww. projekcie.

 Pragniemy także podkreślić, że wspólne działania ODN w Poznaniu i NASK zmierzają do tego, aby refinansowanie nastąpiło w pierwszej połowie 2019 roku.

Podpisanie przedmiotowego porozumienia nie ogranicza się wyłącznie do obniżenia kosztów za Łącze Transmisji Danych. Zapisy porozumienia gwarantują, że NASK będzie odpowiedzialna także za monitorowanie Internetu w Państwa szkołach, dzięki czemu zmniejszymy Państwa obowiązki w zakresie zabezpieczenia szkół przed niepowołanymi treściami, które znajdują się w ogólnodostępnej sieci Internet.