Szkolenia dla opiekunów CMDW i CDEW

W dniach od 13 do 15 listopada 2018 odbyły się szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach podprojektów edukacyjnych Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty oraz Cyfrowa Dzięcieca Encyklopedia Wielkopolski. Szkolenia prowadzili opiekunowie dydaktyczni podprojektów, specjaliści do spraw szkoleń oraz inni eksperci. Uczestnicy szkoleń otrzymali poradniki dydaktyczne przygotowane przez zespół naukowy Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020. 

 

Logo sam EFS