Informacja o kryterium kwalifikacyjnym

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że kryterium „wynik lub zdawalność z egzaminu zewnętrznego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego w okresie ostatnich 2 lat przed przystąpieniem do Projektu” dotyczące możliwości zakwalifikowania się szkoły do Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 zostało złagodzone przez Instytucję Zarządzającą.

Oznacza to, że w Projekcie mogą wziąć udział szkoły, które osiągnęły wynik lub zdawalność z egzaminu zewnętrznego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego przynajmniej w jednym roku w okresie ostatnich 2 lat przed przystąpieniem do Projektu.

W związku z powyższym bardzo prosimy o dokonanie ponownej weryfikacji spełniania kryterium oraz, w razie jego spełnienia, o zgłoszenie się do udziału w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.