Konferencja „Okrągły Stół – lekcja historii 04 czerwca 1989 – 30 lat później”

Z inicjatywy Marszałka Marka Woźniaka w poniedziałek 10 czerwca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja „Okrągły Stół – lekcja historii 04 czerwca 1989 – 30 lat później”. Konferencję poprowadził prof. Waldemar Łazuga, a panelistami byli świadkowie i uczestnicy wydarzeń sprzed 30 laty: Hanna Suchocka, pierwsza kobieta premier RP, Anna Potok, zasłużona działaczka I Solidarności, więźniarka i aktywna działaczka Komitetów Obywatelskich w czerwcu 1989 r., Maciej Musiał kierujący Komitetami Obywatelskimi w Wielkopolsce i Leonard Szymański, legenda poznańskiej Solidarności. Szczególnymi adresatami konferencji byli nauczyciele historii i WOS z wielkopolskich szkół oraz młodzież z poznańskich liceów. Transmisję konferencji zapewnił zespół techniczny Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, który jest realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Więcej informacji na stronie UMWW.

Logo sam EFS