CDEW

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski

eclass in classroom

Zajęcia pozalekcyjne z uczniami będą realizowane metodą projektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczniowie zostaną podzieleni na grupy projektowe. Zadaniem każdej grupy projektowej będzie wybór wydarzenia, obiektu lub miejsca mającego znaczenie dla danego regionu. Praca uczniów będzie polegała na poszukiwaniach źródłowych, czyli pozyskaniu informacji dotyczących wybranego przez siebie tematu projektu z jak największej ilości źródeł (m.in. czasopisma, pamiętniki, relacje mieszkańców regionu). Jednocześnie uczniowie będą gromadzili dokumentację w formie zdjęć i filmów. Ostatnim etapem pracy uczniów będzie stworzenie opisu w formie artykułu hasłowego zawierającego informacje o wybranym przez siebie miejscu, wydarzeniu lub obiekcie. Artykuły hasłowe będą wzbogacone o pełną dokumentację. Wspólnym efektem pracy uczniów, którzy zostaną objęci wsparciem w ramach Projektu będzie encyklopedia dostępna w Internecie.

Ponadto zebrane przez uczniów informacje będą stanowiły jedną z warstw utworzonej w ramach Projektu cyfrowej mapy Wielkopolski

Logo sam EFS